Geen deelname - 1989

Vanwege een ernstig bloementekort besloten we niet mee te doen.

1989 Geen deelname Corsogroep Hooiland